Výroba betonového zboží a zpracování přírodního kamene

Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-100 E

Naše cena:160,00 bez DPH

Dostupnost:Není uváděno

Kód položky: B-00011

Více informací

435 x 100 x 80 mm
ks

Dále v kategorii:Uliční vpusti

NÁZEV OZNAČENÍ rozměry v mm MJ Objem
m3
Hmotnost
[kg]
D H t
Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-60 E 435 100 82,5 ks 0,018 42

 

  • mezní únosnost při vrcholovém zatížení 30 kNm-1
  • beton je odolný proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ve smyslu ČSN 73 1326
  • dílce jsou nepropustné dle ČSN 72 3155
  • vyrábí provozovna Dolní Kounice

Přílohy

Použití

  • Pro stavbu objektů na zachycování a odvádění deštových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě.
  • Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-100 E je určen pro obdélníkovou mříž 500 x 300 mm